Women Size ScrubSLIM V-NECK WOMEN – WHITE LONG SLEEVE